ÇÖZÜLEN SORU

DOĞRU SAYISI

YANLIŞ SAYISI

BAŞARI %

Mudurler.NetYazı İşleri Müdürlüğü Sınavı
Aşağıda belirtilen Sınav Konularından birisini seçerek soru çözmeye başlayabilirsiniz.

Mudurler.Net SINAVA KALAN SÜRE

DUYURULAR TARİH
Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 09.02.2019
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.02.2019
Mübaşir Kadro Unvanının 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Başlıklı (I) Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/50) 06.02.2019