ÇÖZÜLEN SORU

DOĞRU SAYISI

YANLIŞ SAYISI

BAŞARI %

Aşağıda belirtilen Sınav Konularından birisini seçerek soru çözmeye başlayabilirsiniz.

SINAVA KALAN SÜRE

DUYURU

TARİH

OKU

Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

09.02.2019

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.02.2019

Mübaşir Kadro Unvanının 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Başlıklı (I) Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/50)

06.02.2019