Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı

Aşağıda belirtilen Alan Konularından yada Alan Dışı Konulardan birisini seçerek soru çözmeye başlayabilirsiniz.

ALAN DIŞI KONULAR SORU
T.C Anayasası 0
Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi 0
Ulusal Güvenlik 0
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ve İlgili Mevzuat 0
Türkçe 0
Mesleki Etik İlkeleri Ve Davranış Kuralları 0
Halkla İlişkiler 0
Genel Kültür 0
ALAN KONULARI SORU
2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 0
Bakanlık Genelgeleri 0
Adli Ve İdari Yargı Adalet Komisyonlarının Yapısı Ve Görevleri İle Yargı Örgütü 0
Bilgisayar ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) 0
Resmi Yazışma Kuralları 0
Tebligat Hukuku 0
Genel Hukuk Bilgisi 0
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 0
Kalem Mevzuatı Ve Yargı Harçları 0
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 0
İnfaz Hukuku 0
Türkiye Geneli Deneme Sınavları
No Sınav Tarihi Başlama ve Bitiş Saati
- - -
DUYURULAR TARİH
Sınav İle ilgili duyuruların yer alacağı bölüm 09/12/2018
Sınav İle ilgili duyuruların yer alacağı bölüm 08/12/2018
Sınav İle ilgili duyuruların yer alacağı bölüm 09/12/2018